ze swoją uczciwością przejechała się tak, że ho ho…
nie bądźcie uczciwi w szkole. nie warto